Udržatelnost je cesta k prosperitě nás všech. Už není na výběr mezi ekonomikou, pohodlností a ochranou našich podmínek na život.Tak jako se staráme o své domovy, je nejvyšší čas postarat se o náš společný domov, naši Zemi. Vy všichni naši zákazníci se spolu s námi podílíte na co možná nejmenším zatížení naší planety. Podívejme se blíže na některé aspekty:

  • Tím, že používáte naše výrobky z mýdla a ostatních biologicky odbouratelných látek, pomáháte minimalizovat dopad chování lidí na naši zemi.
  • Produkty vyrábíme co nejšetrnějšími metodami a minimalizujeme možný výrobní odpad.
  • Využíváme naše ruce, které vyrábí, navažují do papírových a skleněných obalů, a ručně zašívají a přelepují výsledná balení.
  • Veškeré papírové sáčky jsou recyklované a skleněné dózy vratné.
  • K odesílání zásilek využíváme již použité krabice, ve kterých nám přijdou suroviny a spolupracujeme na sběru a znovu využití krabic s dalšími obchody.
  • Výplň u nás najdete papírovou, bublinkovou folii nebo i vzduchové polštářky. Dostanou se k nám spolu s krabicemi a tak je lepší je znovu využít než vyhodit.

  

Součástí naší filozofie je co nejméně zatížit životnímu prostředí a na základě vědeckých a moderních poznatků vyrábět co nejšetrnější produkty k zemi i k člověku. Toho se dá docílit opravdu jednoduše. Výskyt tenzidů ve vodách představuje velký problém. Zvyšují rozpustnost jiných velmi nebezpečných organických látek ve vodě, které by se normálně nerozpustily. Východiskem z této situace je přechod na výrobu a spotřebu biologicky lehce odbouratelných tenzidů. Oproti tomu mýdlo tvoří s ionty Ca2+ a Mg2+ nacházejícími se ve vodách nerozpustné sloučeniny, povrchově už neaktivní. Jejich zbytky lehce podléhají biologickému rozkladu. Alchymistky mají svou filozofii postavenou právě na mýdle. Opětovným nákupem na Alchymistky.cz se podílíte na vývoji dalších produktů, které Vám pak pomohou s čistou každodenní péčí o Vás a Vaše blízké. A i vy tak chráníte domov nás všech, naši Zem.  

  
Vaše Alchymistky

  

Komentáře (0)

Zatím nejsou žádné komentáře