Dobrý sluha - špatný pán

 

Jistě znáte pořekadlo: dobrý sluha - špatný pán. Na chemické sloučeniny to platí na sto procent. Svět kolem nás a také v nás je plný chemie, ano - svět se skládá z chemických prvků a jejich sloučenin. Prací a čisticí prostředky, hnojiva, pesticidy, insekticidy, bytová chemie, textil, výrobky denní potřeby, kosmetika, jednorázové plenky, čisticí ubrousky, lepidla, hračky, školní potřeby a v neposlední řadě potraviny.

Všude se používá slovo "chemie", jenž se v dnešní době stalo, bohužel, synonymem potenciálně škodlivých syntetických přípravků, které máme tendenci vnímat jako nepotřebné a obecně negativní. Dovolíme si v tomto kontextu dále používat slovo "chemie" v uvozovkách, abychom odlišili chemii jako vědu, kterou máme rády - vždyť bez ní by nebyly znalosti, bez ní bychom nerozuměli přírodě a její síle a bez ní by nebylo ani přírodní kosmetiky. Pokud si to rozebereme na drobné, tak chtít se "chemii" vyhnout je pouze iluze. Je to daň dnešní doby? Chce se říct ano, ale není tomu tak. Víme, že už v dávných dobách ženy používaly různé zkrášlovací přípravky, barvily se textilní materiály, a postupem doby se "přechemizování" společnosti pouze zvyšovalo. Ptáte se proč? Jednoduše proto, že všichni chceme výrobky které jsou zejména funkční a zlehčují nám život. A tak se kdesi v chemicko-technologické revoluci a konzumně nastavené společnosti tak nějak zapomnělo na vše ostatní, včetně pohledu na všemožné důsledky.

 

,,Je přece jednodušší použít syntetický pesticid, než zkoušet přírodní postupy, které jsou časově náročné a často s nejistým výsledkem.''

    

Proč eliminovat "chemii" z našich životů ?

Důvod je jednoduchý. Jsme součástí světa který nás obklopuje, a musíme vnímat, že nejen my ovlivňujeme prostředí, ale prostředí ovlivňuje nás. Příliš mnoho různých látek nám může negativně ovlivnit zdraví, například ohrozit naši imunitu,  vyvolat hormonální dysbalanci, nebo přímo způsobovat nemoci, o jejich vlivu na životním prostředí ani nemluvě.

 
Jak je to možné? To se nikdo nestará co se na trh dostane a v jaké koncentraci? Copak neexistují odpovědné regulační orgány?  
 

Ale ano, existují, všechny látky jsou hodnoceny s existujícím stupněm poznání. Víte že když chemická látka přichází na trh, přistupuje se k ní s postojem tzv. prezumce neviny, tedy že pokud se nepotvrdí opak, tak se pokládá za bezpečnou? A tak se stává, že po určitém čase se látka vyhodnotí jako toxická pro zdraví, že je třeba hormonální disruptor nebo například alergen. Ale dokud se tak stane, vesele se používá, a to léta. V minulosti bylo například používáno radioaktivní bahno na omlazení pokožky, masky s arzenem na její vybělení. V 80-tých letech byly hitem protivráskové krémy s hormony. Celkem strašlivý výčet. Nebo si vzpomeňte na nechvalně známé DDT. Jistou dobu dostupné téměř v každé představitelné formě, v emulzních koncentrátech, ve vodou smáčitelných prášcích, ve formě granulátů, aerosolů, kouřových svíček, i v náplních do odpařovače, nebo v pleťových vodách. I když bylo poprvé syntetizováno již v roce 1874, jeho insekticidní účinek objevil švýcarský chemik Paul Hermann Müller až v roce 1939. DDT bylo používáno po desetiletí ke kontrole malárie a potom jako pesticid. Už v 40. letech 20. století začali vědci v USA vyjadřovat znepokojení nad možnými nebezpečími s DDT spojenýmí a v 50. letech vláda začala zpřísňovat některé předpisy upravující její používání. V USA bylo DDT zakázáno až v roce 1972, ale stále se používá ve velké míře v Asii a Africe.
  

DDT: The Britney Spears of Chemicals | Science History Institute

prevzaté z webu : https://www.sciencehistory.org/distillations/podcast/ddt-the-britney-spears-of-chemicals

A přestože se poznání neustále vyvíjí a denně dochází k vývoji nových látek, zároveň se mnohé z nich přehodnocují, a jejich používání se omezuje nebo dokonce zakazuje. Například známý glyfosát - látka používaná od roku 1970 jako širokospektrální herbicid. Teď je čím dál tím víc studií, které zpochybňují bezpečnost jeho používání. Když už teď mnohé výzkumy hovoří o jeho možné karcinogenitě a mutagenitě, není lepší nečekat na finální rozhodnutí o jeho "vině" nebo "nevině" a rovnou se mu vyhnout? Vždyť se používá v zemědělství na plodiny, které se zpracovávají na potraviny pro nás a naše děti. V praxi to vše znamená, že látka, kterou dnes naleznete v přípravcích jako povolenou, bude za pár let, nebo možná i měsíců na černé listině, protože se ukáže, že je alergenem, hormonálním disruptorem, nebo látkou jinak prokazatelně poškozující naše zdraví. Aby to nebylo tak jednoduché, legislativa se v různých zemích světa odlišuje. Napríklad v USA je zakázaných jen 111 syntetických látek pro použití v kosmetice, zatímco Evropská unie v kosmetice zakázala více než 1300 původně používaných složek a omezuje dalších 250 sloučenin. 
 

Víte že pokožka je největší orgán lidského těla, přičemž póry na hlavě jsou větší? 
 

Proto je více než důležíté střetu s toxickými látkami předcházet. A proto je v první řadě hlavně musíme znát.A když je neznáme, tak se musíme svěřit odborníkům, kteří sdílejí stejné hodnoty jako my. A nakonec snad jen to naše: "nezapomínejte, že méně je někdy více".

Komentáře (0)

Zatím nejsou žádné komentáře