Udržateľnosť je cesta k prosperite nás všetkých. Už si nevyberáme medzi ekonomikou, pohodlnosťou a ochranou našich životných podmienok. Tak, ako sa staráme o svoje domovy, je najvyšší čas postarať sa o náš spoločný domov, našu Zem. Vy, všetci naši zákazníci, sa s nami podieľate na čo možno najmenšom zaťažení našej planéty. Pozrime sa bližšie na niektoré aspekty:

  • Tým, že používate naše výrobky z mydla a ostatných biologicky odbúrateľných látok, pomáhate minimalizovať náš ekologický dopad.
  • Produkty vyrábame čo najšetrnejšími metódami a minimalizujeme možný výrobný odpad.
  • Využívame naše ruky, ktoré vyrábajú, navažujú do papierových a sklenených obalov, ručne zašívajú a prelepujú.
  • Všetky papierové vrecká sú z recyklovaného papiera a naše sklenené dózy vratné!
  • Na odosielanie zásielok využívame už použité krabice, v ktorých nám prídu suroviny a spolupracujeme na zbere a znovu využití krabíc s ďalšími obchodmi.
  • Výplň u nás nájdete papierovú, bublinkovú fóliu alebo aj vzduchové vankúšiky. Dostanú sa k nám spolu so škatuľami a tak je lepšie ich znovu využiť ako vyhodiť.

Súčasťou našej filozofie je čo najmenej zaťažiť životné prostredie a na základe vedeckých a moderných poznatkov vyrábať čo najšetrnejšie produkty k zemi aj k človeku.

To sa dá docieliť naozaj jednoducho. Výskyt tenzidov vo vodách predstavuje veľký problém. Zvyšujú rozpustnosť iných veľmi nebezpečných organických látok vo vode, ktoré by sa normálne nerozpustili.

Východiskom z tejto situácie je prechod na výrobu a spotrebu biologicky ľahko odbúrateľných tenzidov. Mydlo tvorí s iónmi vápnika (Ca2+) a horčíka (Mg2+) nachádzajúcimi sa vo vodách nerozpustné zlúčeniny, povrchovo už neaktívne. Ich zvyšky ľahko podliehajú biologickému rozkladu.

Alchymistky majú preto svoju filozofiu postavenú práve na mydle. Opätovným nákupom na našom eshope sa podieľate na vývoji ďalších produktov, ktoré Vám potom pomôžu s čistou každodennou starostlivosťou o Vás a Vašich blízkych.

A aj vy tak chránite domov nás všetkých, našu Zem.  

Ďakujeme, že ste s nami!

  
Vaše Alchymistky

  

Comments (0)

No comments at this moment